แนะนำการเดินทาง

image

มาจากสนามบินดอนเมือง

โดยรถแท็กซี่สนามบิน จะมีค่าธรรมเนียมการเรียก 50 บาท บวกกับค่าโดยสารตามมิเตอร์ (ให้ระวังการเรียกนอกสนามบิน อาจถูกเอาเปรียบจากรถแท็กซี่บางคัน) โดยแจ้ง เค้าท์เตอร์ว่า ไป The Nine House ถนนสรณคมน์ ซอย 20

 

โดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง

โดยเดินออกจากอาคาร 1 ประตู 1 ไปที่ทางออกสนามบิน ทางทิศเหนือ และเดินข้ามสะพานลอยมายัง ฝั่งวัดดอนเมือง จะมีวิน จักรยานยนต์รับจ้างอยู่ตรงทางลงสพานลอย ค่าโดยสาร 15 – 20 บาท